کرونا در بیماران سرطانی
بهداشت عمومی

Prevention and care of CORONA for cancer patients and their families:
پیشگیری و مراقبت بیماری کرونا برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آن ها

بر اساس بررسی های انجام شده، یکی از عوامل مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، وجود سابقه ابتلا به سرطان در بیمار است. در این بین بیمارانی که در […]