هزینه

0
0
  • هزینه ی هر جلسه براکیتراپی در تهران چقدر میباشد. اختلاف زیادی بین مراکز عمومی و خصوصی است؟
  • You must to post comments
0
0
  • سلام
    این سرویس از هزینه خدمات شیمی درمانی و رادیوتراپی اطلاعی ندارد.
    اما در تهران خدمات دولتی براکی تراپی تنها در بیمارستان امام خمینی( انستیتو کانسر) ارائه میشود که مقدار بسیار ناچیزی است
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.