سرطان سینه درجا

0
0
 • سلام.مادر من به تشخیص دکتر دارای سرطان سینه درجا شده و پزشک میگوید باید بعد عمل هم شیمی درمانی و هم برق بگذاره . سرطان درجا چه فرقی میکتد.آیا انجام این کارها لازم است و اذیت نمیشود؟
0
0
 • خواهر گرامی
  سلام.
  سرطان پستان درجا وضعیتی است که در آن سلولهای مجاری شیری و یا بافت غیر شیری پستان دچار سرطان شده اند اما در همان محدوده خودشان ( در جای خودشان) باقی مانده اند و به مناطق دیگر منتقل نشده اند. نکته مهم آن است که همواره امکان دارد تا سرطان در جا تبدیل به سرطان تهاجمی شود و به قسمتهای دیگر بدن هم سرایت کند.
  نکته مهمتر آن است که در برخی موارد در سرطان پستان درجا در یک سینه، امکان درگیر شدن و ایجاد سرطان در سینه دیگر هم بالا می رود.
  در مورد نحوه درمان هرگونه سرطان ، این سایت از ارائه راهنمائی معذور است و اکیدأ توصیه می کنیم که به پزشک خود اطمینان نمایید و اجازه بدهید که بهترین کار ممکن ر ا برای بیمار شما انجام دهد
  • خواهر گرامی
   سلام.
   سرطان پستان درجا وضعیتی است که در آن سلولهای مجاری شیری و یا بافت غیر شیری پستان دچار سرطان شده اند اما در همان محدوده خودشان ( در جای خودشان) باقی مانده اند و به مناطق دیگر منتقل نشده اند. نکته مهم آن است که همواره امکان دارد تا سرطان در جا تبدیل به سرطان تهاجمی شود و به قسمتهای دیگر بدن هم سرایت کند.
   نکته مهمتر آن است که در برخی موارد در سرطان پستان درجا در یک سینه، امکان درگیر شدن و ایجاد سرطان در سینه دیگر هم بالا می رود.
   در مورد نحوه درمان هرگونه سرطان ، این سایت از ارائه راهنمائی معذور است و اکیدأ توصیه می کنیم که به پزشک خود اطمینان نمایید و اجازه بدهید که بهترین کار ممکن ر ا برای بیمار شما انجام دهد
   • خواهر گرامی
    سلام.
    سرطان پستان درجا وضعیتی است که در آن سلولهای مجاری شیری و یا بافت غیر شیری پستان دچار سرطان شده اند اما در همان محدوده خودشان ( در جای خودشان) باقی مانده اند و به مناطق دیگر منتقل نشده اند. نکته مهم آن است که همواره امکان دارد تا سرطان در جا تبدیل به سرطان تهاجمی شود و به قسمتهای دیگر بدن هم سرایت کند.
    نکته مهمتر آن است که در برخی موارد در سرطان پستان درجا در یک سینه، امکان درگیر شدن و ایجاد سرطان در سینه دیگر هم بالا می رود.
    در مورد نحوه درمان هرگونه سرطان ، این سایت از ارائه راهنمائی معذور است و اکیدأ توصیه می کنیم که به پزشک خود اطمینان نمایید و اجازه بدهید که بهترین کار ممکن ر ا برای بیمار شما انجام دهد
    • خواهر گرامی
     سلام.
     سرطان پستان درجا وضعیتی است که در آن سلولهای مجاری شیری و یا بافت غیر شیری پستان دچار سرطان شده اند اما در همان محدوده خودشان ( در جای خودشان) باقی مانده اند و به مناطق دیگر منتقل نشده اند. نکته مهم آن است که همواره امکان دارد تا سرطان در جا تبدیل به سرطان تهاجمی شود و به قسمتهای دیگر بدن هم سرایت کند.
     نکته مهمتر آن است که در برخی موارد در سرطان پستان درجا در یک سینه، امکان درگیر شدن و ایجاد سرطان در سینه دیگر هم بالا می رود.
     در مورد نحوه درمان هرگونه سرطان ، این سایت از ارائه راهنمائی معذور است و اکیدأ توصیه می کنیم که به پزشک خود اطمینان نمایید و اجازه بدهید که بهترین کار ممکن ر ا برای بیمار شما انجام دهد

     EasyDiscuss.ready(function($){
     $( ‘#reply-field-tabs’ ).children( ‘:first’ ).addClass( ‘active’ );

     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).css( ‘display’ , ‘block’ );

     // Hide all other fields
     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).siblings().css( ‘display’ , ‘none’ );

     var autogrowTimer;
     var autogrow = function(){
     clearTimeout(autogrowTimer);
     if ($.fn.autogrow) {
     $( ‘#dc_reply_content’ ).autogrow({
     lineBleed: 1
     });
     } else {
     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     }
     }

     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     });

     این بحث بسته شده است . و شما نمی توانید پاسخ دهید

     پاسخ شما

     لطفا برای پاسخ گویی وارد شوید

     EasyDiscuss.ready(function($){
     $( ‘#reply-field-tabs’ ).children( ‘:first’ ).addClass( ‘active’ );

     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).css( ‘display’ , ‘block’ );

     // Hide all other fields
     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).siblings().css( ‘display’ , ‘none’ );

     var autogrowTimer;
     var autogrow = function(){
     clearTimeout(autogrowTimer);
     if ($.fn.autogrow) {
     $( ‘#dc_reply_content’ ).autogrow({
     lineBleed: 1
     });
     } else {
     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     }
     }

     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     });

     این بحث بسته شده است . و شما نمی توانید پاسخ دهید

     پاسخ شما

     لطفا برای پاسخ گویی وارد شوید

     EasyDiscuss.ready(function($){
     $( ‘#reply-field-tabs’ ).children( ‘:first’ ).addClass( ‘active’ );

     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).css( ‘display’ , ‘block’ );

     // Hide all other fields
     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).siblings().css( ‘display’ , ‘none’ );

     var autogrowTimer;
     var autogrow = function(){
     clearTimeout(autogrowTimer);
     if ($.fn.autogrow) {
     $( ‘#dc_reply_content’ ).autogrow({
     lineBleed: 1
     });
     } else {
     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     }
     }

     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     });

     این بحث بسته شده است . و شما نمی توانید پاسخ دهید

     پاسخ شما

     لطفا برای پاسخ گویی وارد شوید

     EasyDiscuss.ready(function($){
     $( ‘#reply-field-tabs’ ).children( ‘:first’ ).addClass( ‘active’ );

     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).css( ‘display’ , ‘block’ );

     // Hide all other fields
     $( ‘#reply-field-forms’ ).children( ‘:first’ ).siblings().css( ‘display’ , ‘none’ );

     var autogrowTimer;
     var autogrow = function(){
     clearTimeout(autogrowTimer);
     if ($.fn.autogrow) {
     $( ‘#dc_reply_content’ ).autogrow({
     lineBleed: 1
     });
     } else {
     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     }
     }

     autogrowTimer = setTimeout(autogrow, 500);
     });

     این بحث بسته شده است . و شما نمی توانید پاسخ دهید

     پاسخ شما

     لطفا برای پاسخ گویی وارد شوید

     نمایش 1 نتیجه
     پاسخ شما

     لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید