روش محاسبه رشد سرطان خون ALL كودكان چگونه ست؟دكتر گفت رشد سرطان در پسر هشت سالم 10 به توان 12 است يعني چقدر در بدن او رشد كرده؟

0
0

روش محاسبه رشد سرطان خون در بدن كودكان؟

0
0

خواهر عزیز

سلام

توصیه اکید من این است که خودتان را درگیر این مطالب تخصصی (که اصلأ هم به کارتان نمی آید و صرفأ به پزشک در انتخاب نوع درمان کمک می کند)، نکنید.

سرطان خون ALL در کودکان اگر به سرعت تشخیص داده نشود و یا به سرعت درمان نشود میتواند رو به وخامت بگذارد و بدن کودک را در مقابل انواع عفونت ها بسیار حساس کند. وظیفه والدین و خصوصأ خود شما به عنوان مادر آن است که اولأ به پزشک انکولوژیست کودکتان اعتماد کنید و در روش های درمانی او چون و چرا نکنید و ثانیأ در طول دوره درمان مراقبت کنید که بچه از هرگونه آلودگی محیطی دور بماند و خصوصأ در این دوره کرونایی، کلیه افرادی که با کودک سروکار دارند نیز می بایست در مراقبت از خودشان بسیار دقت کنند.

با پیشرفت های غلمی امروز و  با به کاربستن دستورات پزشک، بهبودی سریع و کامل دور از دسترس نیست

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید