درخواست مشاوره

0
0

سلام

پدر من77 سال دارد. اردیبهشت ماه توموری را از روده کوچکش با 1 متر از روده برداشتند. حال عمومی و روحیه اش خوب است. نتیجه پاتولوژی که آمد با تشخیص نورواندوکرین پیشنهاد شیمی درمانی دادهاند 9 جلسه با فاصله هر جلسه 21 روز. گفته انداین نوع شیمی درمانی عوارض خاصی ندارد و دوره نقاهت خاصی هم ندارد!!!خودش مایل به انجام شیمی درمانی نیست . کیفیت زندگی برایش بسیار مهم است.مایل است چند ماه یکبار اسکن شود اگر تغییر محسوسی دیده شد تن به شیمی درمانی بدهد

اگر امکان مشاوره حضوری باشد من ترجیح میدهم حضوری خدمت برسم.

0
0

سلام

تشخیص نورواندوکرین برای پاسخگو واضح نیست . اگر پاتولوژی تشخیص بدخیمی داده شده، حتمأ نیاز به شیمی درمانی است و چنانچه تومور بدخیمی از بدن خارج شده باشد، بدون شیمی درمانی در مدت کوتاهی پس از جراحی، عود و یا متاستاز به وجود خواهد آمد. پاسخگو درخواست می کند تا به پزشکشان اعتماد نمایید و اجازه بدهید تا مراحل درمان به درستی طی شود.

امکان مشاوره بیشتر با ارسال تصویر گزارش های پاتولوژی و اسکن ها از طریق سامانه تلگرام میسر است. شناسه تلگرامی در بخش تماس با ما در دسترس است

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید