تفسیر ihc

0
0

سلام ببخشید اینها یعنی چی

Desmin:  مثبت

Cd34: منفی

S100: منفی

Dog-1: weak possetive

C-kit : منفی

Sma: منفی

0
0

سلام

ما مبحثی داریم به نام تومورمارکر. تومورمارکرها میتوانند در دو نوع وجود داشته باشند. یا در خون به صورت آزاد هستند (مثل CA19-9) و یا روی سطح سلول وجود دارند. همه سلولهای بدن (حتی سلول های سالم) گیرنده هایی روی سطحشان دارند که علت برخی واکنش های مختلف سلول (از قبیل مهاجم بودن بیماری و یا حساسیت به دارو) هستند. در بیماری های مختلف، نوع پیش آگهی و وخامت بیماری میتواند به مثبت و یا منفی بودن و وجود و یا عدم وجود این گیرنده ها (تومورمارکرهای سلولی) بستگی داشته باشد. پس پزشک از آزمایشگاه میخواهد که با توجه به نوع بیماری، وجود و یا عدم وجود گیرنده های بخصوصی را تعیین کند و پس از آن با توجه به محتویات پرونده بیمار، میتواند برای ادامه درمان، برنامه ریزی کند.

برای آگاهی بیشتر در مورد تومورمارکرها، به مقاله همین وب سایت با عنوان “تومورمارکر چیست/آزمایش تومور مارکرها” به نشانی زیر مراجعه فرمایید

تومورمارکر چیست / آزمایش تومورمارکرها

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید