آمپول دیفرلین

0
0
من سرطان سینه از نوع هورمونی دارم ودرمان شدوام وپنج سال است تاموکسیفن و آمپول دیفرلین میزنم سنم 47 سال است ویائسه نشدم می خواستم سوال کنم آیا می توانم آمپول را قطع کنم
0
0
  • کلیه بیماران که تحت درمان قرار دارند باید توجه داشته باشند که قطع و یا تجویز هر نوع دارویی صرفأ می بایست با نظر پزشک معالج که مسئولیت مستقیم بیمار را در اختیار دارد انجام شود.
    داروهای سرکوب کننده استروژن( تاموکسیفن و یا دیفرلین و یا ….) به منظور کاهش دسترسی سلول های پستان( و بدن) به عامل سرطان ساز ( استروژن) تجویز میشود و مشخصأ با قطع آنها، عامل سرطان ساز مجددأ در اختیار سلول قرار گرفته و ممکن است سرطان مجددأ عود نماید.
    پزشک معالج تنها وقتی دارویی را قطع میکند که مطمئن باشد که یا اولأ دارو کارائی ندارد و یا ثانیأ احتمال بازگشت بیماری وجود نداشته و یا واقعأ کم شده باشد.
    همچنین می بایست متذکر شد که زمان پایش بیمار در سرطان پستان حداقل دو دوره پنج ساله یعنی ده سال می باشد.
    شما خواهر گرامی باید توجه کنید که وقتی عامل بوجود آورنده بیماری در شما شناسایی شده( استروژن) و به درمان هم بسیار خوب پاسخ داده اید( شاهدش آنکه در طی مدت پنج سال گذشته عود و یا متاستاز نداشته اید) چه اصراری است که خود را مجددأ در معرض عامل خطر قرار بدهید؟
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید