چه عواملی باعث ایجاد سرطان می شود؟:
سرطانزاها و عوامل خطر سرطان ( چگونه از سرطان پیشگیری کنیم؟)

در فهرست زیر عمده ترین عوامل سرطانزاها ی شناخته شده در دنیا و نیز برخی محافظت کننده های مغذی بررسی شده اند   سن: یکی از مهمترین سرطانزاها و عوامل خطر ابتلا به سرطان میباشد به طور کلی سن مهم ترین عامل خطر ابتلا به سرطان است. با توجه به داده های آماری اخیر، متوسط سن تشخیص سرطان ۶۶ سال … ادامه خواندن چه عواملی باعث ایجاد سرطان می شود؟:
سرطانزاها و عوامل خطر سرطان ( چگونه از سرطان پیشگیری کنیم؟)