عواملی که باعث عود سرطان می شود./ آیا سرطان پستان عود می کند؟:
عود سرطان پستان

بزرگترین ترس در زنان مبتلا به سرطان پستان، ترس از عود سرطان پستان یعنی بازگشت مجدد بیماری است که موجب بروز نگرانی دایمی واختلالات فراوان روحی در بیمار شده و حتی میتواند بر سلامت روان خانواده نیز تاثیرگذار باشد. نگرانی دایمی و تمرکز مداوم بر مساله عود بیماری سبب میشود تا بیمار نتواند امور روزمره زندگی را با تمرکز مطلوب … ادامه خواندن عواملی که باعث عود سرطان می شود./ آیا سرطان پستان عود می کند؟:
عود سرطان پستان